platí od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014)

586/1992 Sb.

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. listopadu 1992

o daních z příjmů

 

ve znění zákona

a zákonného opatření č. 344/2013 Sb.

 

 

§ 23 Základ daně

Základ daně

 

(3)Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 2

a)   se zvyšuje o

14.    částku závazku zachyceného v rozvaze, který zanikl jinak než jeho splněním, započtením, splynutím práva s povinností u jedné osoby, dohodou mezi věřitelem a dlužníkem, že se dosavadní závazek nahrazuje závazkem novým nebo narovnáním, pokud nebyla podle právních předpisů upravujících účetnictví zaúčtována ve prospěch výnosů nebo se o tuto částku závazku nezvyšuje výsledek hospodaření podle bodu 10; toto se nevztahuje na závazek, z jehož titulu vznikl výdaj (náklad), ale je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jen pokud byl zaplacen,