(platí od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2009)

586/1992 Sb.

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. listopadu 1992

o daních z příjmů

 

ve znění zákona ...
 č. 326/2009 Sb.

 

 

§ 23 Základ daně

Základ daně

 

(4) Do základu daně podle odstavce 1 se nezahrnují

m)  rozdíl mezi hodnotou majetkových podílů stanovených podle jiného právního předpisu o transformaci družstev a vyplacenou částkou podle dohody mezi povinnou a oprávněnou osobou.