Nastavení programu DOSBox pro spouštění programů ZEIS

Obsah

Instalační program ke stažení zde ...   

Instalace 

Parametry spuštění

Úprava konfiguračních souborů 

Sekce a přepínače

[SDL]

[dosbox]

[render]

[cpu]

[mixer]

[midi]

[sblaster]

[gus]

[speaker]

[joystick]

[serial]

[dos]

[ipx]

[autoexec]

Odlišnosti nastavení pro jednotlivé programy, omezení funkčnosti

Majetek

Zvířata

Zásoby

Půda

Mzdy 97

Rekapitulace omezení funkčnosti programů ZEIS

Import licencí z internetu – LICENCE.exe 

Tisk – AMBON a DOSPrinter

 

Úvod

Program DOSBox slouží pro spuštění 16-ti bitových programů v prostředí 64 bitových operačních systémů, které přímo již podporu těchto starších programů nepodporují.

DOSBox pracuje jako emulátor operačního systému MS-DOS s omezených množstvím použitelných příkazů. Výkon DOSBoxu je závislý na výkonu hostitelského stroje. Lze dosáhnout přibližného výkonu srovnatelného s počítači s procesorem Intel 486 až Pentium.

 

Instalace

Instalátor programu nabídne jako výchozí cílový adresář pro umístění programu DOSBox složku C:\DOSBOX.  Můžete zvolit libovolný disk nebo složku, nebo ji po instalaci přejmenovat, protože instalace nic nezapisuje do registrů Windows.

Ve složce s nainstalovaným programem jsou připraveni zástupci pro spuštění programů

 

·         Majetek (EM.lnk)

·         Půda (Puda.lnk)

·         Mzdy97(Mzdy97.lnk)

·         Zásoby (Za.lnk)

·         Zvířata (Zv.lnk)

 

Ve vlastnostech těchto zástupců je upraven příkazový řádek tak, že je v něm doplněno několik parametrů.

 

Parametry spuštění

Příklad nastavení cíle v zástupci pro spuštění Majetku

C:\DOSBox\DOSBox.exe -conf C:\DosBox\EM.conf -noconsole

 

Parametr  <- conf>

umožňuje zadat cestu ke konfiguračnímu souboru protředí DOSBoxu, který bude použit při spuštění. Konfigurační soubor umožňuje upravit nastavení práce s grafickou kartou, myší, procesorem, zvukovou kartou a podobně. Nejdůležitější částí konfiguračního souboru je sekce [Autoexec], ve které se zpravidla uvedou příkazy na připojení pevných disků a uvede se jméno spouštěného programu.

Z tohoto důvodu je pro spuštění každého programu připraven samostatný konfigurační soubor.

 

Parametr  <- noconsole>

umožňuje vypnout okno s konzolí pro hlášení operačního systému DOSBoxu. Nemusí být uveden, ale další okno navíc je spíš obtěžující. V případě havárie programu lze hlášení DOSBoxu nalézt uložené v souboru stdout.txt.

 

Tyto vzorové zástupce programů můžete umístit na plochu.

 

Úprava konfiguračních souborů

Konfigurační soubory mají poměrně přehlednou strukturu.  Konfigurační soubor je rozdělen do sekcí, které jsou označeny názvem sekce v hranatých závorkách. Př. [SDL]

V rámci sekce jsou použity klíčové výrazy (přepínače), u kterých je uvedeno nastavení.

Řádek začínající znakem <#> je považován za komentář.

 

Sekce a přepínače

[SDL]

fullscreen - nastaví zda má být DOSBox spuštěn v celoobrazovkovém režimu (true,false). V konfiguračních souborech je nastaven provoz v okně. Přepnutí do celoobrazovkového režimu a zpět se provádí klávesou Alt_Enter.

 

fulldouble - nastaví dvojnásobnou vyrovnávací paměť v celoobrazovkovém režimu.

 

fullresolution - nastaví rozlišení v celoobrazovkovém režimu. Při volbě original bude použito rozlišení, jaké používá aktuálně operační systém, jinak lze zadat svoji hodnotu, například 640x480, 800x600 nebo 1024x768. Přepínač zřejmě nemusíte upravovat, protože předpokládám, že aplikace budete spouštět v okně. I v celoobrazovkovém režimu bude systém pracovat zřejmě v jediném rozlišení.

 

windowresolution – pokud DOSBox poběží v okně, opět můžete fixně nastavit rozlišení pro tento režim (viz výše), nebo volbou original použít rozlišení operačního systému. Pokud se při nastavení original vytváří příliš malé okno, je nutno nastavit konkrétní rozměr, který je pak respektován.

Rozměr okna musí být vždy menší, než je nastavení rozlišení ve windows. Takže pokud pracují windows v rozlišení 1280x1024, nelze do parametru windowresolution zadat takto velký rozměr okna, protože se prostě na obrazovku nevejde. Plocha windows bez systémové lišty má menší rozměr. Pokud zvolíte příliš velký roměr okna, který se nevejde na pracovní plochu Windows, po spuštění aplikace je okno DOSBoxu černé. V tom případě je nutno upravit parametr windowresolution na menší rozměr okna.

 

output - určuje jaké grafické rozhraní se má použít pro DOSBox

 

autolock - při nastavení true je kurzor myši po kliknutí automaticky dostupný jen v DOSBoxu a aplikacích v něm spuštěných, do OS se standardně opět dostane stiskem kombinace kláves CTRL+F10. Při použití false můžete prostým tažením myší plynule přecházet mezi OS a DOSBoxem. V distribuci je mapování klávesy Ctrl_F10 vypnuto, takže je nutné ponechat nastavení  false.

 

priority - nastaví prioritu procesoru, která má být přidělena DOSBoxu - od nejnižší lowest až po nejvyšší highest. Zde se nastavují dvě hodnoty oddělené čárkou. První udává přidělený výkon procesoru DOSBoxu, když je používán (okno je aktivní). Hodnota za čárkou značí, kolik se mu má přidělit, pokud je minimalizován v liště. V souborech je nastaveno highest,tedy nejvyšší priorita procesu, protože běh DOSBoxu je již tak líný. Pokud by zdržovalo ostatní aplikace, nutno snížit prioritu.

 

mapperfile - cesta k souboru, ve kterém je definováno rozložení znaků klávesnice a případně akce, které se stiskem klávesy provedou. Bez definice souboru pro mapování kláves je použito interní nastavení DOSBoxu, které má přiřazeny následující klávesy k provedení určených akcí:

 

ALT-ENTER       Switch to full screen and back.

ALT-PAUSE       Pause emulation (hit ALT-PAUSE again to continue).

CTRL-F1            Start the keymapper.

CTRL-F4            Change between mounted floppy/CD images. Update directory cache for all drives.

CTRL-ALT-F5     Start/Stop creating a movie of the screen. (avi video capturing)

CTRL-F5            Save a screenshot. (PNG format)

CTRL-F6            Start/Stop recording sound output to a wave file.

CTRL-ALT-F7     Start/Stop recording of OPL commands. (DRO format)

CTRL-ALT-F8     Start/Stop the recording of raw MIDI commands.

CTRL-F7            Decrease frameskip.

CTRL-F8            Increase frameskip.

CTRL-F9            Kill DOSBox.

CTRL-F10          Capture/Release the mouse.

CTRL-F11          Slow down emulation (Decrease DOSBox Cycles).

CTRL-F12          Speed up emulation (Increase DOSBox Cycles)*.

ALT-F12            Unlock speed (turbo button/fast forward)**.

F11, ALT-F11    (machine=cga) change tint in NTSC output modes***

F11                   (machine=hercules) cycle through amber, green, white colouring***

 

Protože tyto kombinace funkčních kláves potřebují využívat emulované programy, bylo nutno mapování kláves upravit. Byl vytvořen soubor mapperMP.map, který tyto funkční klávesy uvolňuje. Přepínač mapperfile je tedy nezbytně nutný. V souborech je nastaven takto:

mapperfile=mapperMP.map

 

[dosbox]

machine - třída grafické karty. Standardně lze použít svga_s3. Některé grafické karty nedokáží tento typ grafické karty emulovat. Obraz dosboxu má pak podobu sypaného čaje. V takovémto případě vyzkoušejte machine=ega

 

captures - určuje složku kam se budou ukládat obrázky a videa. Nebudete využívat.

 

memsize - nastaví počet požadadované paměti uvnitř DOSBoxu. Bohatě postačí 16 MB

[render]

frameskip - souvisí s výkonem DOSBoxu, hodnota udává počet přeskočených obrazovek, před vykreslením další. Na pomalejších strojích může zvýšit výkon, ale obraz bude trhaný. Doporučuji nechat na '0'.

 

aspect - toto se týká typu monitoru. Pokud máte monitor s poměrem stran šířka : výška = 4:3, ponechte true, pokud máte širokoúhlý monitor, použijte false.

 

scaler - pomocí tohoto parametru můžete vylepšit výsledný obraz např. vyhlazením ostrých hran a kostiček.

[cpu]

core – určuje, které jádro procesoru bude využito. Nastavuji na auto. Při nastavení dynamic některé programy  občas havarovaly.

 

cputype – typ emulovaného procesoru. Nastavuji na auto.

 

cycles - množství instrukcí za milisekundu, kolik má DOSBox emulovat. Nastavuji na max. I tak je emulace dost pomalá.

[mixer]

nosound - tato volba vypne zvuky. Nastaveno na true. Co nemusí běžet, ať je vypnuto. Pokud si potrpíte na ozvučení, nastavte na false.

[midi]

[sblaster]

Emulace zvukové karty Sound Blaster.

 

[gus]

gus - Zapne / Vypne emulaci zvukové karty Gravis Ultrasound. Co nemusí běžet, ať neběží. Nastaveno na false.

[speaker]

pcspeaker - Zapne / Vypne emulaci PC speakeru. Co nemusí běžet, ať neběží. Nastaveno na false.

[joystick]

joysticktype - Zapne / Vypne emulaci joysticku. Co nemusí běžet, ať neběží. Nastaveno na none.

 

[serial]

Zde můžete nastavit až 4 emulované sériové COM porty. Co nemusí běžet, ať neběží. Nastaveno na disabled.

 

[dos]

Nastavení pamětí XMS, EMS, UMB a rozvržení klávesnice. Některé programy vyžadují dostatek konvenční paměti, pak je potřeba mít zapnutou XMS a UMB. Majetek a Mzdy97 využívají EMS, je nutno mít zapnuto také.

 

xms - nechte true

ems - nechte true

umb - nechte true

keyboardlayout - kód rozvržení klávesnice.

[ipx]

ipx - ponechte false. Co nemusí běžet, ať neběží. Nastaveno na false.

 

[autoexec]

Tato sekce popisuje seznam příkazů, které se mají provést po spouštění DOSBoxu.

V první řadě je nutno připojit pevné disky, se kterými bude potřeba pracovat. Toto se provádí příkazem

 

MOUNT "Písmeno pro logickou jednotku:„ "Cesta k zařízení nebo adresáři"

 

Příklad připojení disku C: do kořenového adresáře:

mount c: c:/

Poznámka:     Zpětné lomítko (\) lze nahrazovat běžným lomítkem(/).

                      Nelze vytvářet logický disk Z:, protože pod tímto písmenem si DOSBox při startu vytváří virtuální disk v paměti.

Pokud si tímto způsobem chcete připojit flash disk např. pro zálohování, musel by být připojen při spuštění DOSBoxu. Pozdější zastrčení do USB portu již není detekováno. Z tohoto důvodu doporučuji směrovat zálohování na síťový disk, který zpravidla při spuštění DOSBoxu bude přístupný.

Př. MOUNT X: //vzdálený počítač/jméno sdílené složky/

 

Ve výchozím nastavení DOSBoxu je implicitně nastavena česká klávesnice. Protože většina programů má nastavenu vlastní podporu české klávesnice, je nutno českou klávesnici vypnout.
Toto se prování příkazem KEYB US.


Pro zrychlení odezvy klávesnice doporučuji spouštět následující příkaz:

c:\dosbox\mode con delay=1 rate=32

Program MODE.COM není standardně součástí DOSBoxu, najdete jej v adresáři, kam byl DOSBox instalován.

 

Ve výchozím stavu je v DOSBoxu po spuštění vypnuta numerická klávesnice.

Zapnutí lze provést příkazem

c:\dosbox\numlock.exe
Program numlock.exe není standardně součástí DOSBoxu, najdete jej v adresáři, kam byl DOSBox instalován.

 

Tisk z DOSBoxu lze řešit přesměrováním výstupu na LPT do souboru a tento soubor pak tisknout prostřednictvím programu WINPRINT.EXE.

Přesměrování portu lze provést příkazem Prn2file <jméno souboru> <číslo portu>

Program Prn2file.com je instalován do adresáře DOSBox.

c:\dosbox\Prn2file.com report.prn 1

 

Pro nastavení počtu řádků a sloupců na obrazovce lze použít příkaz

c:\dosbox\132x43.com

nebo

c:\dosbox\setlines.com 34
Předpokladem pro použití víceřádkového zobrazení je dostatečně velké rozlišení monitoru a strpění ne příliš pohledného fontu jednotlivých znaků. DOSBox i při víceřádkovém zobrazení přepočítá font podle základního rozlišení 80x25 a tudíž je písmo zploštělé.

  

Odlišnosti nastavení pro jednotlivé programy, omezení funkčnosti

Majetek

Program je spouštěn s využitím konfiguračního souboru EM.conf.

Dále je zablokováno vypnutí české klávesnice, protože program Majetek přebírá systémovou klávesnici.

Program podporuje režim zobrazení 80x50. Pokud oželíte kvalitu fontu znaků, můžete použít příkaz mode co80,50.

 

Omezení funkčnosti

Program Majetek využívá služeb externě volaných 32 bitových programů. Tyto programy nelze v prostředí DOSBox spustit, protože vnitřně běží v 16-ti bitovém režimu.

Z tohoto důvodu nejsou v programu Majetek funkční:

·    Tisky sestav prostřednictvím  EWINPR.EXE
Řešení: přesměrovat výstup na LPT do souboru a tisknout pomocí programu WinPrint

·    Licence – import z internetu
Řešení: stahovat licence dávkovým příkazem prostřednictvím programu LICENCE.EXE

·    Kontrola nových verzí na internetu

 

Zvířata

Program je spouštěn s využitím konfiguračního souboru ZV.conf.

Obsluha české klávesnice je interně v programu podle nastavení GLOBAL.ZCF. Pokud v průběhu práce potřebuje českou klávesnici vypnout, funguje klávesa Ctrl_F1 pro přepnutí mezi CS a US klávesnicí.

Program pracuje pouze v režimu 80x25.

 

Omezení funkčnosti

Program Zvířata využívá pouze služeb programu LICENCE.EXE.

Z tohoto důvodu není v programu funkční:

·    Tisky sestav přímo na LPT
Řešení: nastavit tisk a tisknout přes AMBON

·    Licence – import z internetu
Řešení: stahovat licence dávkovým příkazem prostřednictvím programu LICENCE.EXE

 

Zásoby

Program je spouštěn s využitím konfiguračního souboru ZA.conf.

Obsluha české klávesnice je interně v programu podle nastavení GLOBAL.ZCF. Pokud v průběhu práce potřebuje českou klávesnici vypnout, funguje klávesa Ctrl_F1 pro přepnutí mezi CS a US klávesnicí.

Program pracuje pouze v režimu 80x25.

 

Omezení funkčnosti

V programu není funkční:

·    Tisky sestav přímo na LPT
Řešení: nastavit tisk a tisknout přes AMBON. Drobné omezení je v chybě při vytváření souboru pro Ambon, kdy není prováděno odstránkování.

·    Licence – import z internetu
Řešení: stahovat licence dávkovým příkazem prostřednictvím programu LICENCE.EXE

 

Půda

Program je spouštěn s využitím konfiguračního souboru Puda.conf.

Sekce [Autoexec] je doplněna o test, zda již není program Půda spuštěn. Test využívá toho, že po spuštění UFANDu je vytvářen pracovní soubor FANDWORK.  Pokud soubor existuje, dojde k pokusu o jeho smazání. Pakliže je otevřen již běžícím DOSBoxem, je uzamčen a smazání není úspěšné. V takovémto případě je oznámeno, že program již je jednou spuštěn a zpracování je ukončeno.

Program může pracovat v režimu 80x50. Pokud oželíte kvalitu fontu znaků, můžete použít příkaz mode co80,50.

 

Omezení funkčnosti

Program Půda využívá služeb externě volaných 32 bitových programů. Tyto programy nelze v prostředí DOSBox spustit, protože vnitřně běží v 16-ti bitovém režimu.

Z tohoto důvodu nejsou v programu Půda funkční:

·         Tisky sestav <F6> přes tiskárnu Windows nefunkční, je volána 32 bitová aplikace

 

Mzdy 97

Program je spouštěn s využitím konfiguračního souboru Mzdy97.conf.

Spuštění programu by mohlo být např. využito pro dotisk chybějících mzdových listů. Tisky lze provádět prostřednictví programu Ambon.

 

Rekapitulace omezení funkčnosti programů ZEIS

Import licencí z internetu – LICENCE.exe

Tuto akci lze nahradit tak, že uživateli připravíte na ploše zástupce dávkového příkazu, kterým budou licence stáhnuty prostřednictvím programu LICENCE.EXE.

V adresáři DOSBOX je připraven dávkový soubor LIC.CMD se vzorovým stažením včech licencí a nakopírováním do adresářů jednotlivých programů. Ve vzorovém souboru je třeba změnit IČ 12345678 na skutečné a opravit cesty k programům, kde jsou ve skutečnosti nainstalovány.

Tisk – AMBON a DOSPrinter

U programu Majetkové podíly, Zásoby, Zvířata, Mzdy97 lze tisk řešit prostřednictvím programu Ambon.

U programů Majetek a Půda je prozatím dostupný pouze tisk na LPT. Jako nouzové řešení lze použít přesměrování výstupu na port LPT1 do souboru a ten následně zpracovat programem DOSPrinter.exe. Upozorňuji, že tento program je sice bez licence funkční, nejedná se však o freeware. Naleznete jej v adresáři DOSBox.

Pokud chcete tento způsob tisku pro Majetek a Půdu použít, je potřeba např. program Majetek spouštět pomocí dávkového souboru Majetek.bat. V něm je nejprve provedeno spuštění DosPrinteru se sledováním souboru c:\dosbox\report.prn, pak vlastní spuštění DosBoxu a po jeho ukončení i uvolnění programu DosPrinter z paměti.

V konfiguračním souboru Em.conf je pak v sekci [Autoexec] doplněn příkaz c:\dosbox\Prn2file.com c:\dosbox\report.prn, což způsobí přesměrování výstupu na LPT1 do souboru c:\dosbox\report.prn.

Upozornění:

Po spuštění tisku klávesou <F9> musíte počkat, až proběhne celý výstup do souboru report.prn.

V průběhu tisku se zobrazí dialogové okno programu DosPrinter. Počkáte, až program Majetek dokončí tisk. Pak můžete vybrat ze seznamu dostupných tiskáren a zvolit orientaci papíru (Portrait - na výšku, Landscape – na šírku). Při tisku na šířku papíru nezapomeňte zkontrolovat nastavení přepínače 801 (počet řádků sestavy na šířku). Doporučuji maximálně 50 řádků.

 

Program Půda je při tomto způsobu tisku nutno spouštět dávkovým souborem Puda.bat.

V programu je nutno změnit nastavení výchozí tiskárny na <EPS-LAT LPT1> buď před tiskem klávesou <Alt_F6>. Trvalé nastavení této tiskárny jako výchozí docílíte programem fandinst.exe v nabídce tiskárny. Najedete na tuto tiskárnu a klávesou Ctrl šipka vlevo ji posunete až nahoru.