DOSBox - rozšíření pro 64 bitové OS ke stažení zde ...  

Program Majetkové podíly byl uzpůsoben pro provoz v prostředí DOSBox.

Byl odstraněn problém s voláním 32 bitových programů. Toto je řešeno pomocí programu WINPRC64, který volá v hostitelském prostředí tyto aplikace.
Pomocí tohoto programu je také vyřešeno zabránění náhodnému ukončení běžící aplikace zavřením okna křížkem v pravém horním rohu.
Při spuštění v DOSBoxu prostřednictvím WINPRC64 je ukončení okna blokováno. Násilné ukončení lze provést pouze přes správce úloh.
Dále byla odstraněna nectnost DOSBoxu, kdy po spuštění byla vypnuta numerická klávesnice. Programem NUMLOCK.EXE lze klávesnici zapnout.

Vlastní program Majetkové podíly se instaluje obvyklým způsobem.
Rozšíření pro 64 bitové prostředí bude distribuováno samostatným instalačním souborem DOSBOX_MP_SETUP.
Je ke stažení v úvodu této stránky. V průběhu instalace je nutno zvolit cestu k adresáři, kde je instalován program Majetkové podíly.
Program musí být instalován do stejné složky, jako je instalován program Majetkové podíly.
Do této složky bude nainstalován spouštěcí dávkový soubor MP64.BAT, který bude sloužit ke spouštění programu prostřednictvím DOSBoxu. 
Dále v ní bude vytvořen podadresář DOSBox, ve kterém budou podpůrné programy a konfigurační soubor pro DOSBox s názvem MP.conf.

Výchozí nastavení cest pro instalaci je C:\MP. Pokud budete instalovat do jiného adresáře, je po dokončení instalace potřeba upravit cestu v oddílu [Autoexec]
v souboru MP.conf, kde je uvedeno přepnutí do aktuálního pracovního adresáře C:\MP.
Dále je nutno upravit spouštěcí dávku MP64.BAT, kde je nutno zadávat absolutní cestu k souboru WINPRC64.EXE, DOSBOX.EXE a MP.CONF.
Při případné reinstalaci nezapomeňte odznačit instalaci MP.CONF a MP64.BAT, protože byste si přepsali vámi upravené soubory.