vDosPlus - ke stažení zde ...  

DOSBox - ke stažení zde ...  

Program Majetkové podíly je uzpůsoben pro provoz v prostředí 64 bitových operačních systémů. Vlastní program Majetkové podíly se instaluje obvyklým způsobem.

vDosPlus

Emulační prostředí, které vychází z DOSBoxu, ale je doplněno o další funkce (doplněn příkaz CMD, umožněno přímé volání 32 bitových aplikací atd.). Výkon je obdobný jako u DOSBoxu.

Pro nastavení prostředí DOSu se používá soubor CONFIG.TXT a AUTOEXEC.TXT. Lze použít i jinak pojmenované konfigurační soubory.
Vzorové nastavení pro spuštění majetkových podílů je uloženo v souborech CONFIG.MP a AUTOEXEC.MP.
Pro spuštění programu je vytvořen soubor MPvDos.BAT, ve kterém je nastaveno použití zmíněné konfigurace (cmd /c start vDosPlus\vDosPlus.exe /cfg config.mp).

V konfiguračním souboru lze nastavit soubor s fonty písem. Pokud si někdo chce hrát s nastavením, na internetu je nepočítaně typů písem volně ke stažení (soubory TTF).
Lze využít i písem instalovaných ve Windows ve složce C:\WINDOWS\FONTS. Jako nejvhodnější se mi jevil font CONSOLAB (tučný). Bez zadání fontu je implicitní font poněkud nitkovitý.

Rozměr okna se nastavuje přepínačem LINS = xxx a COLS = xxx. Je sice omezen rozměrem 60 x 160, ale prostředí PC FAND nesnese více jak 132 sloupců.
V konfiguračním souboru bude nutno upravit počet řádků tak, aby se okno vešlo na obrazovku, protože je to závislé na použitém  fontu písma a velikosti monitoru.

Dále je dobré upozornit na tisk do LPT v prostředí vDosPlus. Výstup je odchycen a převeden na vybranou tiskárnu. V programu Majetkové podíly to není využito, tisk je prováděn buď přes Ambon nebo PrFile32.

Klávesnice je přebírána z Windows. Problémem je tečka na numerické klávesnici. Při nastavení české klávesnice je touto klávesou generován znak čárka.
Nelze pak pořizovat desetinná čísla, datum (údaje, kde je tečka oddělovačem). V prostředí vDosPlus se mi nepodařilo změnit nastavení klávesnice na EN.
Řešením je přepnutí klávesnice po spuštění kombinací levý Alt+Shift. Pokud chcete provozovat klávesnici CS z Windows, je nutno změnit nastavení klávesnice pro Fand programem FANDINST na 0 (původní klávesnice).

Při spuštění prostředí vDosPlus je aktuálním vybraným diskem disk C:
Pokud instalujete např. na disk D, je třeba v souboru AUTOEXEC.MP v úvodu přepnout na tento disk. 

DOSBox

Byl odstraněn problém s voláním 32 bitových programů. Toto je řešeno pomocí programu WINPRC64, který volá v hostitelském prostředí tyto aplikace.
Pomocí tohoto programu je také vyřešeno zabránění náhodnému ukončení běžící aplikace zavřením okna křížkem v pravém horním rohu.
Při spuštění v DOSBoxu prostřednictvím WINPRC64 je ukončení okna blokováno. Násilné ukončení lze provést pouze přes správce úloh.
Dále byla odstraněna nectnost DOSBoxu, kdy po spuštění byla vypnuta numerická klávesnice. Programem NUMLOCK.EXE lze klávesnici zapnout.

Rozšíření pro 64 bitové prostředí je distribuováno samostatným instalačním souborem DOSBOX_MP_SETUP.EXE, který je ke stažení v úvodu této stránky.
V průběhu instalace je nutno zvolit cestu k adresáři, kde je instalován program Majetkové podíly.
Program musí být instalován do stejné složky.
Do této složky se nainstaluje spouštěcí dávkový soubor MP64.BAT, který bude sloužit ke spouštění programu prostřednictvím DOSBoxu. 
Dále je v ní vytvořen podadresář DOSBox, ve kterém jsou podpůrné programy a konfigurační soubor pro DOSBox s názvem MP.conf.

Výchozí nastavení cest pro instalaci je C:\MP. Pokud budete instalovat do jiného adresáře, je po dokončení instalace potřeba upravit cestu v oddílu [Autoexec]
v souboru MP.conf, kde je uvedeno přepnutí do aktuálního pracovního adresáře C:\MP.
Dále je nutno upravit spouštěcí dávku MP64.BAT, kde je nutno zadávat absolutní cestu k souboru WINPRC64.EXE, DOSBOX.EXE a MP.CONF.
Při případné reinstalaci nezapomeňte odznačit instalaci MP.CONF a MP64.BAT, protože byste si přepsali vámi upravené soubory.