Skála Soft je firma podnikatele - fyzické osoby, zabývající se analýzou, programováním a servisní činností v oblasti software. Firma existuje od roku 1991. Analýza je orientována na organizaci firem a ekonomický software. Majitel firmy stál u zrodu ekonomického informačního systému ZEIS, poskytovaného firmou PROFEX AM s.r.o. a používaného v současnosti přibližně  v 800 instalacích.

Nosným produktem firmy Skála Soft je program evidence majetku, který je používán ve stovkách instalací jak v rámci systému ZEIS tak samostatně v celé České republice a v několika instalacích i na Slovensku. Podrobnější informace o produktech firmy jsou k dispozici pod odkazem Programy.

Kontakty na firmu jsou: